Bán đất 4 sào cà và 6 sao tiêu

em cần thanh lý toàn bộ 2h rẫy
_1ha cà xem tiêu
_1ha.co 4sào cà.va 6sao tiêu
trụ tiêu dều băng cây sống
cà phê trồng từ năm 2013
nhà rẫy diện 3pha nước giếng tưới ok
2giếng ống chôn
ai mua lh vơ chồng em
01695802237.0966914551.xem rẫy báo giá thương lượng

Author: admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *